xem ngày

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 31 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 31 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 31 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày 31 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 15 Thứ Sáu 2012 August 31 Friday Hành: Kim Trực: Định Sao: Qủy (*) Ngày: Giáp Tý Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Giáp Tý Ngày này kỵ tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ Ngày Lục Nhâm: Tốc Hỷ (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Khai trương – mở cửa .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 30 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 30 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 30 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày 30 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 14 Thứ Năm 2012 August 30 Thursday Hành: Thủy Trực: Bình Sao: Tĩn (*) Ngày: Quý Hợi Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Nhâm Tý Ngày này kỵ tuổi: Đinh Tị, Ất Tị Ngày Lục Nhâm: Lưu Liên (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Có sao xấu là Nguyệt .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày 29 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 13 Thứ Tư 2012 August 29 Wednesday Hành: Thủy Trực: Mãn Sao: Sâm (*) Ngày: Nhâm Tuất Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Canh Tý Ngày này kỵ tuổi: Bính Thìn, Giáp Thìn Ngày Lục Nhâm: Đại An (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Có sao xấu là Quỷ .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 28 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 28 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 28 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày 28 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 12 Thứ Ba 2012 August 28 Tuesday Hành: Mộc Trực: Trừ Sao: Chủy (*) Ngày: Tân Dậu Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Mậu Tý Ngày này kỵ tuổi: Ất Mão, Kỷ Mão Ngày Lục Nhâm: Không Vong (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Bốc mộ – Xây mộ – .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 27 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 27 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 27 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 27 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 11 Thứ Hai 2012 August 27 Monday Hành: Mộc Trực: Kiên Sao: Tất (*) Ngày: Canh Thân Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Bính Tý Ngày này kỵ tuổi: Giáp Dần, Mậu Dần Ngày Lục Nhâm: Tiểu Kiết (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Cưới gả – .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 26 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 26 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 26 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 26 tháng 8 năm 2012 (tức ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 10 Chủ Nhật 2012 August 26 Sunday Hành: Hỏa Trực: Bế Sao: Mão (*) Ngày: Kỷ Mùi Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Giáp Tý Ngày này kỵ tuổi: Quý Sửu, Ất Sửu Ngày Lục Nhâm: Xích Khẩu (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Đi thi bằng .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 25 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 25 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 25 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 25 tháng 8 năm 2012 (tức ngày mùng 9 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 9 Thứ Bảy 2012 August 25 Saturday Hành: Hỏa Trực: Khai Sao: Vị (*) Ngày: Mậu Ngọ Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Nhâm Tý Ngày này kỵ tuổi: Nhâm Tý, Giáp Tý Ngày Lục Nhâm: Tốc Hỷ (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Cưới gả – Hôn nhân, .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 24 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 24 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 24 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 25 tháng 8 năm 2012 (tức ngày mùng 9 tháng 7 năm Nhâm Thìn) Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 9 Thứ Bảy 2012 August 25 Saturday Hành: Hỏa Trực: Khai Sao: Vị (*) Ngày: Mậu Ngọ Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Nhâm Tý Ngày này kỵ tuổi: Nhâm Tý, Giáp Tý Ngày Lục Nhâm: Tốc Hỷ (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Cưới gả – Hôn nhân, .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 23 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 23 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 23 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 23 tháng 8 năm 2012 (tức ngày mùng 7 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 7 Thứ Năm 2012 August 23 Thursday Hành: Thổ Trực: Thành Sao: Khuê (*) Ngày: Bính Thìn Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Mậu Tý Ngày này kỵ tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất Ngày Lục Nhâm: Đại An (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Có sao xấu .

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 22 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 22 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 22 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày mùng 22 tháng 8 năm 2012 (tức ngày mùng 6 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 6 Thứ Tư 2012 August 22 Wednesday Hành: Thủy Trực: Nguy Sao: Bích (*) Ngày: Ất Mão Kiến: Mậu Thân Tiết: Lập Thu         (Sang Thu) Giờ khởi đầu ngày: Bính Tý Ngày này kỵ tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Ngày Lục Nhâm: Không Vong (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Bốc mộ – Xây mộ .