Xem bói tình yêu theo ngày tháng năm sinh hay nhất

Font size:

Xem bói tình yêu theo ngày tháng năm sinh hay nhất

Bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính…… Bắt đầu xem bói tình yêu nhé! 

boibai6 Xem bói tình yêu theo ngày tháng năm sinh hay nhất
Bạn xem bói tình yêu bằng cách lấy số ngày tháng năm sinh của bạn + ngày tháng năm sinh của người ấy==> kết quả ra số chẵn thì chia 2, ra số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi nào kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19. 

Ví dụ nhé : Tớ ngày 07/12/1987 và bx của mình sinh ngày 11/7/1992 (Hix…) nhé, mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau : 

07121987+ 11071992 = 18193979 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 9=> số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 rùi lấy dãy số này chia cho 2: /2=9099690 ==> số cuối cùng của dãy này là số 0 vậy là số chẵn bạn chia cho 2: 9099690 / 2= 4549845 
…….70/2 =35+1=36/2=18

 

Xem bài viết khác

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.