Xem bói tình yêu theo ngày tháng năm sinh hay nhất

Font size:

Xem bói tình yêu theo ngày tháng năm sinh hay nhất

Bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính…… Bắt đầu xem bói tình yêu nhé! 


Bạn xem bói tình yêu bằng cách lấy số ngày tháng năm sinh của bạn + ngày tháng năm sinh của người ấy==> kết quả ra số chẵn thì chia 2, ra số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi nào kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19. 

Ví dụ nhé : Tớ ngày 07/12/1987 và bx của mình sinh ngày 11/7/1992 (Hix…) nhé, mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau : 

07121987+ 11071992 = 18193979 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 9=> số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 rùi lấy dãy số này chia cho 2: /2=9099690 ==> số cuối cùng của dãy này là số 0 vậy là số chẵn bạn chia cho 2: 9099690 / 2= 4549845 
…….70/2 =35+1=36/2=18

 

Xem bài viết khác

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.