xem ngon tay

Xem chỉ tay đoán con người

Xem chỉ tay đoán con người

Xem chỉ tay đoán con người Một phần tính cách của bạn cũng được thể hiện thông qua đôi bàn tay. Bây giờ hãy nghe bàn tay nói về mình 1. Bạn thuận tay: a. Phải. b. Trái. Điều này nói lên, bạn là người: a. Logic, bạn có khả năng phân tích và hành động theo lý trí. b. Rất khéo léo, bạn hành động theo trực giác và đầy sức sáng tạo. 2. Các ngón tay của bạn: a. Ngắn. b. Có độ dài trung bình. c. Dài. Ngón tay nói rằng: a. Liều lĩnh và mạo hiểm, bạn không sợ phải thay đổi cuộc sống của .