Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 29 tháng 8 năm 2012 Xem ngày, giờ tốt xấu trong tháng 8 năm 2012 (Nhâm Thìn), để biết việc kiêng nên, hoặc giờ tốt xấu trong ngày 29 tháng 8 năm 2012 (tức ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Thìn)   Năm Nhâm Thìn Tháng Bảy (Đủ) 13 Thứ Tư 2012 August 29 Wednesday Hành: Thủy Trực: Mãn Sao: Sâm (*) Ngày: Nhâm Tuất Kiến: Mậu Thân Tiết: Xử Thử         (Nắng muộn) Giờ khởi đầu ngày: Canh Tý Ngày này kỵ tuổi: Bính Thìn, Giáp Thìn Ngày Lục Nhâm: Đại An (**) Kiêng – Nên: Kiêng: Có sao xấu là Quỷ .