tình duyên

Cách bói bài tình duyên chính xác nhất

Cách bói bài tình duyên chính xác nhất

Cách bói bài tình duyên chính xác nhất Xem bói tình yêu :đầu tiên bạn hãy đối chiếu các chữ cái(tên người ấy) vào bảng điểm sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E G U H I Đ K L M N O P Q R V Â T Ă S Y X Ê Ô * Lưu ý : U = Ư = 7 , Ô = Ơ = 9 ** Sau đó bạn hãy cộng lại các tên như sau: Ví dụ: “Hắn” tên là Nguyễn Mạnh Hoàng, thì sẽ là : 567685 + 4158 +86156 =657999 => 6 + 5+ 7 +9 +9 +9= 45 => 4 +5= 9 Vậy quẻ của “hắn” là 9, giờ bạn xem kết quả của bói bài tình yêu nhé! Kết quả xem bói bài tình yêu sau đây: Kết quả xem bói bài tình yêu số 1 : vui .