coi ngày cưới năm 2013

Xem ngày cưới hỏi đẹp và hạnh phúc trong năm 2013

Xem ngày cưới hỏi đẹp và hạnh phúc trong năm 2013

Xem ngày cưới hỏi đẹp và hạnh phúc trong năm 2013 heo phong tục Việt Nam, cũng như có thờ có thiêng có kiêng có lành, khi dựng vợ gả chồng thường xem ngày lành tháng tốt để cưới. Người ta quan niệm cưới vào ngày tốt sẽ thuận hòa vợ chồng, hạnh phúc, tài lộc, thịnh vượng nên chọn vậy. Hơn nữa việc cưới xin rất quan trọng nên ai cũng chọn ngày cưới đẹp để mọi việc được suôn xẻ. Xem ngày cưới vào ngày lành tháng tốt là cái ngày người ta xem phù hợp với tuổi tác sao cho thuận hòa với trời đất và tất nhiên kết hôn thì cũng .