cách xem bói qua mái tóc

Coi bói qua mái tóc của bạn

Coi bói qua mái tóc của bạn

Coi bói qua mái tóc của bạn “Cái răng cái tóc là gốc con người” . Từ xưa ông bà ta đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của mái tóc, nó nói lên được bản tính của cả một con người nên việc coi bói qua tóc có thể nhận ra được cá tính của một người vô cùng chính xác.                            Người có mái tóc dày : – Hiền hòa, bình dị: Người có tóc dày ngoài đời rất trọng tình nghĩa, tính tình ôn hoà, cư xử trọng nghĩa cử, dễ được mọi người quí mến, kính trọng. – Thật thà , chất phát: Người có tóc .