vai dia ky thuat quat tran quat tran quat tran quạt trần quạt trần trang trí quạt trần cao cấp quạt trần đèn

cách bói bài tình yêu

Bói bài tình yêu vui

Bói bài tình yêu vui

Bói bài tình yêu vui A_Các bước tiến hành nà: +Bước 1: Kiếm 1 bộ bài, lọc bỏ các quân từ số 2 đến 6. +Bước 2: Nếu là con gái, tráo 9 lần, con trai 7 lần. (Nhớ là vừa tráo vừa nghĩ tới “người ấy”). +Bước 3: Tên “người ấy” có mấy chữ […]

Cách bói bài nước rô

Cách bói bài nước rô

Cách bói bài nước rô NƯỚC RÔ Bổn mạng có lá bài rô Quẻ này ứng việc gần xa đi về Bảy rô công việc đề huề Tám rô công việc bộn bề lo toan Chín rô báo rõ việc quan (tụng sự ) Ra đi 1 chuyến khó khăn ngại gì Mười rô giao […]

Cách bói bài

Cách bói bài

Cách bói bài bằng 32 lá Trong 1 bộ bài , các Thầy bỏ ra các lá từ số 6 trở xuống , còn những lá 7 , 8 , 9…trở lên thì giữ lại mới bắt đầu bói được . Tùy theo vị trí , tư thế xuôi ngược của lá bài mà có […]