bói tình yêu năm 2013

Bói tình duyên theo ngày sinh

Bói tình duyên theo ngày sinh

Bói tình duyên theo ngày sinh Bạn muốn biết “vận mệnh” tình yêu của mình trong năm mới? Hãy cộng các con số trong ngày sinh của bạn đến khi chỉ còn một số duy nhất theo bói tình yêu và xem “bình giải” dưới đây nhé. (Ví dụ, nếu bạn sinh ngày 20-11 thì con số của bạn sẽ là 2+0=2; nếu bạn sinh ngày 29-3, cách tính con số để xem vận tình yêu là lấy 2+9=11, rồi lấy 1+1=2, đây là con số của bạn). Số 1: Bạn là số 1 nếu ngày sinh của bạn là ngày: 1, 10, 19 và 28 Những người số 1 sở hữu phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ, lạc quan nhưng lúc .