boi bai xem tuan

Hướng dẫn bói bài xem tuần

Hướng dẫn bói bài xem tuần

Hướng dẫn bói bài xem tuần Cách xem tuần : Cách dàn bày bài xem tháng không tính được thứ mấy trong tuần lễ. Vì thế đã có thêm cách dàn bày bài để xem trong tuần; đồng thời có thể nói lên nhiều điều tùy vào lá bài được mở ra. Khi đã xem xong […]