boi bai xem tuan

Hướng dẫn bói bài xem tuần

Hướng dẫn bói bài xem tuần

Hướng dẫn bói bài xem tuần Cách xem tuần : Cách dàn bày bài xem tháng không tính được thứ mấy trong tuần lễ. Vì thế đã có thêm cách dàn bày bài để xem trong tuần; đồng thời có thể nói lên nhiều điều tùy vào lá bài được mở ra. Khi đã xem xong tháng, hoặc xem mới cho môt quẻ trong tuân, bắt buộc phải xào và kinh bài lại. Cách dàn bày bài, nam trái nữ phải, tay theo giới tính của thân chủ rút đủ 7 lá bài nằm bất kỳ trong bộ 32 lá, dàn trải về bên đúng giới tính, không để ngửa mặt bài lên, đây là những lá bài nói lên các sự việc trong .