vai dia ky thuat quat tran quat tran quat tran quạt trần quạt trần trang trí quạt trần cao cấp quạt trần đèn

Bói tình duyên chính xác 100% cho các bạn đây

Font size:

Bói tình duyên chính xác 100% cho các bạn đây

Bói tình yêu bằng máy tính, đúng 100%

  • Cộng ngày tháng năm sinh của bạn và người ấy ra kết quả chẵn thì chia 2, kết quả số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19.
  • Ví dụ: bạn sinh 06/09/1991 và người ấy sinh 28/12/1987, lấy 06091991+28121987=34213978, chữ số cuối cùng là 8→ số chẵn nên lấy 34213978 chia 2=17106989→số cuối là 9→ số lẻ nên cộng dãy số này với 1 rồi chia 2: (17106989+1)/2=8553495→ số cuối lại là số lẻ lại tiếp tục như trên cho đến khi còn hai chữ số từ 10 đến 19. Với ví dụ trên con số cuối cùng là 17.
  • So sánh:

10. thinh thích
11.thầm lặng
12. bạn bè
13. có tình củm
14. tình yêu
15. yêu đơn phương 
16. ghét
17. chờ đợi
18. vợ chồng 
19. bình thường

Bói tình yêu theo tên
Đầu tiên ghi họ tên bạn và người ấy ra giấy, những chữ cái giống nhau bỏ đi , đếm xem còn lại bao nhiêu chữ, xem kết quả theo con số bạn có:
1. Quên
2. Lý tưởng
3. Ghét
4. Lý tưởng
5. Bạn thân
6. Bạn thân
7. Nghèo
8. Cưới
9. Nồng nàn
10. Bạn
11. Nồng nàn
12. Quên
13. Lý tưởng
14. Nồng nàn
15. Đau khổ
16. Nồng nàn
17. Nghèo
18. Lý tưởng
19. Yêu
20. Cưới 

Xem bài viết khác

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.