vai dia ky thuat quat tran quat tran quat tran quạt trần quạt trần trang trí quạt trần cao cấp quạt trần đèn

Bói tên tình yêu của bạn và người ấy

Font size:

Bói tên tình yêu của bạn và người ấy

Lấy tên của bạn và tên của người ấy mà bỏ đi những chữ giống nhau. Đếm chữ còn lại là bao nhiêu và xem số dưới đây:

bonghongTY.gif
Ảnh trang trí

1. Quên
2. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
3. Ghét
4. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
5. Bạn thân
6. Bạn thân
7. Nghèo
8. Cưới
9. Nồng nàn
10. Bạn
11. Nồng nàn
12. Quên
13. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
14. Nồng nàn
15. Đau khổ
16. Nồng nàn
17. Nghèo
18. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
19. Yêu
20. Cưới hỏi

Theo TracnghienOnline

Xem bài viết khác

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.